Sterculia Versicolor Wall

ေစ်းကြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလွ်ာ္ျဖဴေစးေရာင္း၀ယ္ မႈလုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာကပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိရွိေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအား ျဖင့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေဒသအလိုက္ ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေလွ်ာ္ျဖဴေစး ခြာယူစုေဆာင္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံပြဲစားမ်ားထံ ေပးသြင္းေရာင္းခ်ၾကၿပီး လက္ရွိေဒသေပါက္ေစ်းမွာ ပစၥည္းအရည္အေသြးေပၚတည္၍ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၇,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ အထိ ရွိပါသည္။

ေဒသခံမ်ားက မႏၲေလး၊ မိတၳီလာ၊သာစည္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ပြဲ႐ံုကုန္သည္ မ်ားထံ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ကာ ကုန္သည္ မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း မ်ားမွတဆင့္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ေလွ်ာ္ျဖဴေစးသည္ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံျခား ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနေသာ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္ရာ သီးျခားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိၿပီး အလားအလာေကာင္းသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါ သည္။

Reference: ေဆးကုလားမ ရရွိေစမည့္ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ အေစးထုတ္ပံုအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား


အသုံး၀င္မႈ

ေလွ်ာ္ျဖဴပင္မွာထုတ္ယူရရွိေသာ အေစခဲေျခာက္မ်ားအား ေလွ်ာ္ျဖဴေစ (၀ါ) ေဆးကုလားမ (Myanmar Sterculia gums) ဟုေခၚကာ ျပည္တြင္း၌ ၎ကုိ ေရခဲမုန္႔၊ ဂ်ယ္လီမုန္႔၊ ေ႐ႊရင္ေအး၊ ဖာလူဒါ စသည့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာအေဖ်ာ္စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ သုံးစြဲၾကသည့္အျပင္ တုိင္းရင္းေဆး၌ ဆီး႐ႊင္ေဆး၊ ၀မ္းႏႈတ္ေဆးအျဖစ္ ေဆး၀ါးအသြင္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ပင္စည္အေခါက္မွ ေလွ်ာ္မွ်င္မ်ားစြာထုတ္ယူရရွိ၍ ႀကိဳးအမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳလုပ္သုံးစြဲၾကၿပီး ပင္စည္အသားကုိ ခြဲစိတ္ကာ သစ္ပြသားအျဖစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးစြဲၾကသည္။
ေလွ်ာ္ျဖဴပင္အပါအ၀င္ ေလွ်ာ္ပင္၊ ေလွ်ာ္နီပင္စသည့္ ၎မ်ဳိးရင္း၀င္အပင္မ်ားမွ ရရွိေသာ အပင္ထြက္အေစးမ်ားကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ထြက္္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ကုိ Gum sterculia, Gum Karaya, Gum Kadaya, Indian tragacanth ဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ၎ Gum Karaya ေခၚ အပင္ထြက္အေစးမ်ားသည္ သၾကားႏွင့္ ယူ႐ုိနစ္အက္စစ္မ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ တည္ေဆာက္ပုံ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ကစီဓာတ္ေပါင္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎အေစးမ်ားသည္ galactan gelose ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေရကုိ အဆမ်ားစြာ စုပ္ယူ၍ ပြေစႏုိင္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဂ်ယ္အျဖစ္ ပုံသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ျခင္း၊ ပ်စ္ခၽြဲေစးပ်စ္ေစျခင္း၊ ေကာ္ကပ္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ ေရအျပင္ အရက္ပ်ံ၊ အီသာႏွင့္ ဆီ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေပ်ာ္၀င္မႈမရွိျခင္း၊ အက္ဆစ္ေပ်ာ့မ်ားႏွင့္ အႏုဇီ၀ပုိးမ်ား၏ တုိက္စားၿဖိဳခြဲမႈဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္မွ စုပ္ယူေခ်ဖ်က္ႏုိင္မႈမရွိျခင္း စသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိပါသည္။ ေဖာ္ျပပါထူးျခားသည့္႐ုပ္ႏွင့္ ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ ေလွ်ာ္မ်ဳိးရင္း၀င္ အပင္ထြက္ေစးမ်ားကုိ ကမၻာေပၚရွိ လူသုံးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳေနၾကသည္။ ၎အေစးခဲေျခာက္မ်ားအား အမႈန္႔ျပဳလုပ္၍ သုံးစြဲၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းမ်ား၊ သေရစာႏွင့္ မုန္႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ယကၠန္းလုပ္ငန္း၊ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တုိ႔အျပင္ သားေရနယ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း၊ အထူးျပဳဖန္ထည္ မွန္ထည္လုပ္ငန္း အစရွိသည့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံတုိ႔တြင္ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာပစၥည္း၊ ေစးခဲ၊ ေစးပ်စ္ပစၥည္း၊ အနယ္စုပ္ပစၥည္း၊ အဖုံးအကာလႊာပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးစြဲၾကသည္။
ယခုအခါ ေလွ်ာ္ျဖဴေစးကုိ ကားမွန္မ်ား (Glass Fiber) ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေရာေႏွာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ကမၻာေက်ာ္ကားကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ စက္႐ုံတည္ရန္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ေနရာရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ေလွ်ာ္ျဖဴေစး (၀ါ) Gum sterculia (သုိ႔) Gum Karaya ကုိ အမႈန္႔ျပဳလုပ္ၿပီး ၀မ္းႏႈတ္ေဆး၊ ၀မ္းခ်ဴေဆး၊ အနာက်တ္ေဆး၊ ကာမစိတ္ႂကြေဆးအျပင္ သြားဖာ သြားကပ္ေဆးမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ၎သည္ အေရျပားႏွင့္ အနာေရာဂါျပဳ ဘတ္တီးရီးယားပုိးမ်ားစြာကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သျဖင့္ ေဆးဂ်ယ္လီ၊ ေဆးပလာစတာ၊ ေဆးပတ္တီး၊ အေရျပားလိမ္းေဆးမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္သုံးစြဲၾကသည္။ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံထြက္ ေလွ်ာ္ျဖဴေစသည္ ျပည္တြင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ အိႏၵိယမွ မွာယူတင္သြင္းေနရေသာ အပင္ထြက္ အေစးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Gum tragacanth ေနရာတြင္ အစားထုိးသုံးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Reference: ၾကယ္ကုိးပြင့္ေလွ်ာ္ျဖဴ


Detailed Export Data of Gum Karaya (India)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s